This option has been disabled due to copyright.

Category : Art Residency

Organhous / Art Residency , China 2017-2018 ارگانهاووس آرت رزیدنسی ، چین

رشد گیاه بامبو یکی از بهانه های سفر من بود. وقتی دانه هایش را میکارید و آب میدهید تا پنج سال سر از خاک در نمیاورد و در این پنج سال ریشه هایش را زیر زمین محکم میکند و بعد از پنج سال بیرون آمدن رشد شگفت انگیزی از خودش نشان میدهد به طوری که شاید کمتر از ۶ ماه به ارتفاع ۳۰ متر هم برسد، حتی زلزله های ۹ ریشتری را هم جواب میدهد . اینجا من در کشوری […]