This option has been disabled due to copyright.

Time

  • 6 March 2022
  • 1 April 2022
  • 13:00
  • 20:00

Location

در آستانه بهار مجموعه زییین، فرش حیدریان و گالری پروژه های آران در طرحی مشترک، آثار منیژه و پریسا حجازی، بهزاد اژدری، شیرین ملت گهر، محمد رسولی نژاد، شقایق احمدیان، پریسا تقی پور، رنه صاحب و هنرمندان زییین دیزاین استودیو و استودیو طراحی مجموعه فرش حیدریان را گردآورده اند، تا هم ضربان با زنده شدن زمین، به زندگی و محیط اطراف جانی تازه ببخشند.

در این طرح که با هدف حذف فاصله بین هنرهای تجسمی و کاربردی صورت گرفته، سعی بر آن است تا بستری فراهم شود که در آن مخاطبان بتوانند آثاری از هنرمندان تجسمی و کاربردی را در فضایی مشترک و در جوار هم ببیند و تعامل با آنها را تجربه کنند. این مجموعه با آثاری با حال و هوای بازگشت به طبیعت در دو گالری پروژه های آران و گالری آثار مدرن فرش حیدریان واقع در خیابان نوفل لو شاتو، کوچه لولاگر به نمایش درآمده که از جمعه 13 اسفند، آماده پذیرایی و بازدید علاقه مندان است.

Visual And Applied Art

Collaboration between Aaran art Gallery with Heidarian Carpet and Zeen Shop for blurring the line between visual and applied arts.